หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บเก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุนทร สังฆพันธ์

กลุ่มบุคลากรสมาชิกสภาองค์การ

ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์081-7901238

อีเมล

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง