หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บเก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายทองม้วน ศรีเจริญ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง โทร. 083-3721623

 • thumbnail

  นางปภามาศ ยีรัมย์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง โทร. 098-4928104

 • thumbnail

  นายสุเทพ มาขุมเหล็ก

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง โทร. 083-3709075

 • thumbnail

  นายปฐม ยินดีรัมย์

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง โทร. 064-0458900

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง