หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บเก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายปฐม ยินดีรัมย์

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง โทร. 064-0458900

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์064-0458900

อีเมล

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง