หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บเก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุเทพ มาขุมเหล็ก

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง โทร. 083-3709075

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์083-3709075

อีเมลsuthepmakhumlek@gmail.com

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง