หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บเก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

กองส่งเสริมการเกษตร

  • thumbnail

    นางสาวเบญญาภา ชินรัมย์

    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

  • thumbnail

    นายจีรศักดิ์ กางทาสี

    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง