หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บเก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

กองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  นายจีรศักดิ์ กางทาสี

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  นายจีรศักดิ์ กางทาสี

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 • thumbnail

  นายประภาส ธิธรรมมา

  คนงานเครื่องสูบน้ำ

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง