หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บเก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวเบญญาภา ชินรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร. 095-5165580

 • thumbnail

  นายชาคริต อุดมสุวิบูลย์ยืน

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวฐานิสรา จีนรัมย์

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสุธินี อุสาพรหม

  คนงาน

 • thumbnail

  -ว่าง-

  คนงาน

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง