หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บเก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

กองช่าง

 • thumbnail

  นายถาวร บุตรวัตร

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวสุดารัตน์ วงศ์สันต์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายธาตรี ชุ่มสูงเนิน

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง