หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บเก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวอุษณิภา จันทร์สิงห์

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง)

 • thumbnail

  นางสาวพิมนภา สันทวี

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาสวธนภรณ์ แก้วพิมพ์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายสุระ แสงศรี

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวดวงเนตร ไลไธสง

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง