หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บเก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางสาวกุลฐรัตน์ มั่งคั่ง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  - ว่าง -

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 • thumbnail

  -ว่าง-

  คนงาน

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง