หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บเก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

  • thumbnail

    นายชวลิต ลักขษร

    นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง