ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9


รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
8 รายงานงบการเงินประจำปี พ.ศ.2562 โหลด
11 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร) เดือนมีนาคม พ.ศ โหลด
14 รายงานรายรับ-รายจ่ายปี2561 โหลด
26 รายงานบัญชีข้อมูลรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560 โหลด