ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
9 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร) เดือนเมษายน พ.ศ โหลด
10 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร) โหลด