ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9


รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพอของ อปท.(LPA)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 แบบรายงานผลการประเมิน โหลด
2 แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพ 2562 โหลด
28 รายงานติดตามการบันทึกข้อมูลของการประเมินประสิทธิภาพอบต.(LPA)ปี 2560 โหลด