หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บเก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิกา พันธ์งาม

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสาวจารุณี ทาศรี

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญประภา พูนสุข

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววิภาวรรณ แขนรัมย์

  นักสันทนาการปฏิบัติการ

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง