ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้ประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1.นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา 2.นักบริหารงานกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1.อัตรา ท่านใดมีความประสงค์สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อบต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์.0 4466 6185

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง  รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  จำนวน  ๒  อัตรา  ดังนี้ 1.นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  1  อัตรา  2.นักบริหารงานกองสวัสดิการสังคม  จำนวน  1.อัตรา   ท่านใดมีความประสงค์สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  อบต.ทุ่งวัง  อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์  หมายเลขโทรศัพท์.0 4466 6185  

เอกสารเพิ่มเติม