รายงานฝึกอบรมโครงสร้างการพัฒนาศักยภาพการบริหารบุคคลากรส่วนท้องถิ่นประชุมการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพ'กลยุทธ์การพัฒนางานบุคคล'

เอกสารเพิ่มเติม