รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมระบบเนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ(ThaiSchoolLunch)และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตพัฒนาการโรงเรียน(KidDiarSchool)

เอกสารเพิ่มเติม