ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย(เสียหายทั้งหลัง)ที่บ้านดอนแก้ว ต.ทุ่งวัง ซึ่งก่อนหน้า อบต. ทุ่งวัง ก้อได้ให้การสงเคราะห์ เครื่องนอน ถุงยังชีพ ตลอดทั้งเครื่องอุปโภค