ตรวจเช็คเครื่องไซเรนรถนเรนทรและได้เปลี่ยนเครื่องใหม่และตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในรถ